0
Your Cart

ÍNCLITA naix en setembre del 2022 amb relació a un Treball de Final de Màster en Enginyeria del Disseny. Gràcies al suport rebut per part d’amics, família i coneguts vam decidir formalitzar la marca i començar a presentar-nos de manera oficial.


Els nostres dissenys s’inspiren pel patrimoni arquitectònic de les ciutats, actualment de la ciutat de València, per tal de fer-los destacar i adonar-se del que tenim i hem d’estimar i protegir. Som conscients de la importància del nostre patrimoni: és història, és cultura, és passat, present i futur, és la nostra font de creació.


Disseny i producció local, a xicoteta escala, feta amb estima a la ciutat de València per a la seua gent i aquells visitants que acull.

La Llotja de la Seda o dels Mercaders de València va inspirar també el nostre nom. Al saló columnari de l’edifici es pot llegir una inscripció llatina parlant de les virtuts de l’edifici i les bondats del bon comerç, començant per aquesta paraula, ínclita:

Inclita domus sum annis aedificata quindecim. Gustate et videte concives quoniam bona est negotiatio, quae non agit dolum in lingua, quae jurat próximo et non deficit, quae pecuniam non dedit ad usuram eius. Mercator sic agens divitiis redundabit, et tandem vita fructur aeterna.

Reportatge À Punt Notícies Migdia 25/11/2022

(Minut 46:55)

Projecte guanyador als Premis d’Artesania de la Comunitat Valenciana 2022. Categoria Nous Talents.